Kadaster – Diessen

De voormalige zelfstandige gemeente Diessen, waaronder Baarschot en Haghorst, kende vanaf 1830 een eigen kadaster: sektie A, B en C. Alle minuutplans staan hieronder weergegeven. Ook de schattingskaarten van 1884 kun je bekijken. Bovendien zijn de meest interessante hulpkaarten en veldwerken weergegeven.

Minuutplans

De minuutplans zijn voor Hilvarenbeek en Diessen in 1830 gemaakt. Dit ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de kaarten zijn alle percelen en alle bebouwingen met een apart nummer ingetekend. Minuut betekende: ‘eerste’ of ‘oorspronkelijke’.

Schattingskaarten 1884

Deze schattingskaarten werden vervaardigd door de tekenaars van het kadaster ten behoeve van de percelen voor de herziening van de belastbare opbrengst van de onbebouwde eigendommen.