Kadaster – Minuutplans – Diessen

De Minuutplans zijn voor Hilvarenbeek en Diessen in 1830 gemaakt. Dit ten behoeve van een toen nieuw systeem van belastingheffing. Op de kaarten zijn alle percelen en alle bebouwingen met een apart nummer ingetekend. Minuut betekende: ‘eerste’ of ‘oorspronkelijke’.