De eerste warme goedhartige Beekse burgemeester in 1811

Burgemeester Martinus Huysmans zat er 'warmpjes' bij in het 'Withuis' aan de Markt

Martinus Huysmans, op 20 december 1763 in Bladel geboren, werd op 1 januari 1811 ‘Maire van Hilvarenbeek en Keizerlijken Notaris’. Daarvoor was hij secretaris en notaris van de Heerlijkheid geweest. Zijn vroegere vaardigheden opgedaan als Philosoof en Theologant kon hij goed gebruiken! De districtscommissaris C. F. Wesselman ging tussen 4 en 8 februari 1814 de gemeenten langs om van de nieuwe burgemeesters beoordelingslijst op te stellen.
Die van Moergestel, Christiaan van Heijnsbergen, was apatisch, slaperig en lui. Het spreken kost hem reeds veele moeite, onverschillig hoe het gaat, wanneer hij slechts zijn gemak heeft! Het spreken in de ‘Hollandse taal’ kostte de Bladelse burgemeester trouwens ook veel moeite. Begrijpelijk want deze 44-jarige landbouwer Lefebvre was geboortig van Glageon in Henegouwen. Op zijn gedrag en karakter valt zeer veel op te merken en wordt in de gemeente algemeen gehaat. Een intrigant in den volsten zin van het woord.
Een grote fout maakte de 38-jarige vrijgezel ‘maire’ Jan Swane uit Waalre door zijne twee broeders aan de loting der landmilitie te onttrekken!. De burgervader van Borkel en Schaft kwam er ook slecht af. Het uiterlijk van dezen man bevalt mij in het geheel niet; heeft alle kentekens van een lomp onbeschoft mensch. Hij is de enige in deze twee ellendige dorpjes welke de functien van Burgemeester zou kunnen waarnemen. Adriaan Jacobus Lombarts van de prille gemeente Diessen is niet bijzonder geschikt wijl hem de pen slecht is toevertrouwd. Laat zich gaarne onderrichten, doet alles met overleg en goedvinden van de raad, een kwast!
Die van de gemeente Eersel noemde Wesselman een groote lantaarn zonder licht die meest alles door zijn adjunct laat verrichten. Die van Luiksgestel, hij is ook winkelier, komt mij voor veel van een oud wijf te hebben! Willem Sengers is burgemeester in Nederwetten: een lompe boer zonder eenige bekwaamheid. Kan nauwelijks zijn naam schrijven, doch ik ken in de geheele kleine gemeente geen beter. Hij was 56 jaar en had tien kinderen!

Theodorus Verlinden had weinig bekwaamheden, doch was de geschiktste van heel Riethoven. Simon Vosters uit Reusel betichtte hij van oneerlijkheid! Petrus Heuvelmans, eerste burger van Oostelbeers, is een braaf man die algemeene achting verdient. Adriaan Hordijk uit Vessum is van een goed caracter doch zeer verslaafd aan den drank. Niet ongeschikt zoo lang hij nugteren is! De burgemeester en boer Johan van Sambeek van Oerle heeft het uiterlijk van een dweepachtige schurk en zemelknoper; leeft in bestendige oneenigheid met de leden van den raad en wordt door de ingezetenen gehaat. Zijn adjunct Hendrik Sengers is volgens berichten niet beter. Kijken we naar Hilvarenbeek dan mogen wij niet mopperen. Dat deden de Bekenaren in 1811 ook niet: een confusionarius, winderig en goedhartig. Blijkbaar had onze eerste Beekse burgemeester wat taalproblemen doch hij had als een ‘echte burgervader’ er goed … de wind onder!

Vergelijkbare berichten