Diessen in 1702 door de Fransen totaal geplunderd

In 1702 werd het archief in de Diessense kerk door de Fransen geplunderd (Torenspel 1978)

Behalve voor de oogst in de schuren en op het veld hadden de Fransen in 1702 interesse in de kerk van Diessen, althans in de materiële zaken. De ‘dorpscomme’ stond gewoonlijk veilig in de toren. Naast het papieren archief was in deze Diessense kist ook het zilver van de beide gilden opgeborgen. Behalve dat werden ook het doodskleed en de gildetrom geplunderd. Het vaandel kon nog juist in het veld verborgen worden. Laureys Cools en Peter Aert van Gestel van het St. Jorisgilde gaven een schadepost van 70 gulden op. Het St. Sebastiaangilde verloor 90 gulden. De Diessenaren waren nog behoorlijk in het geweer gekomen op het kerkhof. Verschillende boeren moesten toen echter schandelijk het geplonder goet draegen ende sy mosten ook de karren trecken daer sy dat geplundert oplaeden. Zeker 117 Diessenaren deden in 1702 aangifte van geleden schade. Het totale bedrag was maar liefst 10890 gulden.

Het huishouden van Jenneken Faes met haer moetien, kneght en meysen miste koper, wol, linnen, spek en gerookt vlees. Bij Anthony de Louw werd slechts voor 3 gulden vant rantsoen voor syn schaep gestolen. Voor de weduwe Jan Roosen was de schade twee gulden soo in cleynigheyt. Het meest werden wollen lakens en linnen kleren weggehaald. Ook huisraad was erg gewild bij het ‘wildkamperen’! Bij de weduwe Suters zagen de soldaten sout en seep staan. Matthijs de Crom van de Haghorst miste echter behalve zijn lakens ook zijn bed! Thomas Cornelis kon naar zijn broek en zijn hooftpeuluwen fluiten. De huisvrouw van Wouter van Dommelen miste veel in haar winkel: winckelwaer van closse mutsen ende vele cleynigheden. De weduwe van Stefanus van Lil was voorgoed uitgetimmerd: het gereedschap van haar was ook kastje wijlen! Het lijkt wel of op die dag alle scharrelvarkens uit Diessen krijsend echt de vrijheid kregen: meer dan 25 stuks! Behalve heel veel ‘beesten’ waren bij Lambert Moonen de hoenders pleite. En op het erf van Aelbert Peters was syn schaep ende biestock gevlogen. Bij Adriaen Jan de With werd zijn hele veestapel bestaande uit vijf melkkoeien meegenomen. Jan Otten had maar twee koeien en nu geen enkele meer!

De brouwer Gerrit Otten ontnam men zijn paard en kar vol met bier en brandewijn. Ook zijn chique rijtuig moest mee. Bij Wouter Moons nam men de car, een koey en eenen osch in beslag. Adriaen van Spaendonck leverde een leegh beest in. Wilbort Lemmens was verschillende geschriften van de pacht kwijt. Ook bij Cornelis Otten namen ze talloze ‘collectboeken’ van Diessen mee. De totale schade bij hem bedroeg zelfs 1060 gulden. Jan Moonen spande echter de kroon. Hij werd zowat geruïneerd. Voor liefst 2070 gulden werd onder andere aan goud, silver, gemunt ende ongemunt ontvreemd. Maar wie kon men toen beter voor de kar spannen … dan de boeren zelf?

Vergelijkbare berichten