Een Beekse burgemeester en bierbrouwer uit 1906

In 1906 was burgemeester Verlinden bierbouwer en eigenaar van brouwerij De Roos

Op 20 januari 1906 werd aan burgemeester Verlinden eervol ontslag verleend. Hij dankte in zijn laatste vergadering de voltallige raad voor 30 jaar ambtsvervulling als burgemeester van Hilvarenbeek. Dat wil niet zeggen dat hij altijd zo’n brave borst was geweest. In 1862 had hij, hoewel hij medicijnen gestudeerd had, als onbevoegde de geneeskunst uitgeoefend. En twee jaar eerder werd hij, toen nog secretaris van de gemeente, vechtend in dronken toestand opgepakt. Een voorbeeldige opleiding aan het klein seminarie Beekvliet in Sint Michielsgestel had dat niet kunnen voorkomen.
Zijn opvolger Beretta zou het overigens niet zo lang volhouden. Nadat hij zijn eerste vergadering geleid had op 18 april 1906 kon hij in 1908 reeds zijn biezen pakken. Met grote brutaliteit werd hij door zijn aartsvijand pastoor Jurgens bejegend, hem het functioneren onmogelijk gemaakt en weggewerkt. Verlinden had officieel de raad bedankt … en Beretta niet, hetgeen de Beekse raad begin vorige eeuw enorm deed splijten.
Burgemeester Verlinden werd geboren in het Belgische Puers in 1831 en als Franciscus Johannes Baptist gedoopt. Zijn vader was de medisch dokter Johannes Franciscus Josephus Verlinden uit Leuven. In 1844 had hij zich in Tilburg gevestigd, waarna hij op 15 april 1850 in Beek ging wonen.

Frans Verlinden trouwde Johanna Maria Leyten op 22 juli 1875. Op 24 februari 1876 werd hij plechtig als burgemeester van Hilvarenbeek beëdigd. Op zaterdag 16 juni 1906 overleed burgemeester Verlinden op 75 jarige leeftijd. Enige jaren daarvoor had hij zijn brouwerij De Roos overgedaan aan zijn zoon Johannes Verlinden, die geboren was op 27 oktober 1876.
Op dinsdag 28 januari 1908 om 10 uur in de voormiddag ging notaris Mieltje Huysmans over tot de openbare verkoping van de hele huisraad die zich in het woonhuis bij de brouwerij bevond. Daar vond ook de verkoping plaats. Opdrachtgever was de bierbrouwer Johannes Josephus Franciscus Verlinden, zoon van de burgemeester. Hij was ook aflezer van bekendmakingen en hij verhuurde rijtuigen. Wellicht dat het gebouw tegenover de huidige brouwerij op de binnenplaats de stalling daarvoor was. De betaling van de meer dan 200 stuks goederen moest geschieden ten kantore van de notaris. Getuigen waren notarisklerk Gerardus Dijkhof en de Beekse timmerman Antonius Heeren. De opbrengst was maar liefst f 1376,30

Drie weken na de verkoop van zijn huisinventaris bleek Verlinden zijn onroerend goed ook verkocht te hebben. Op 21 februari werd bij de notaris immers beschreven wat de Beekse bierbrouwer Franciscus Petrus Adrianus Swinkels gekocht had: heerenhuis, bierbrouwerij met volledigen inventaris, stalling, schuur, erf en tuinen. Op 8 april 1914 vond de provisionele verkoping plaats van het woonhuis en de bierbrouwerij in opdracht van Franciscus Petrus Adrianus Swinkels, bierbrouwer in Hilvarenbeek. Henricus de Leijer uit Boxtel werd uiteindelijk de eigenaar. Op de inventarislijst prijkte een echte ‘camion’. Wanneer zal die weer door de poort … het erf van de brouwerij afrijden?

Vergelijkbare berichten