Een brouwerij op de Kleine Westerwijk in 1683

In deze hoeve aan de Kleine Westerwijk vererfde Anthonis de With in 1683 een brouwerij

Familie De With wordt al lang vermeld in de Westerwijk. Meester Marten de With was omstreeks 1500 pachter van de tiende over Esbeek en de Westerwijk. Omstreeks 1510 pachtte hij de tienden, verdeeld in blokken, in de Westerwijk: die Scijve, die Craenbraeck, den Eeckhof, het Ryveeken en dat Creeckelhof. De Krekelshof betreft de gronden tussen het Heylig Straatje en de kapel. Meester De Wit lag (‘reed’) overigens het ene jaar in de Westerwijk en het andere in Esbeek. Hij stierf in 1513. Willem Janse de With was schepen in Beek en woonde in de Grote Westerwijk. Zijn zoon Goissen de With was in 1576 promovendus in Leuven. Op 2 februari 1609 werd Cornelis de With in de Kleine Westerwijk geboren als zoon van Jan Willems de With de Oude, schepen van Hilvarenbeek, en van Peterken Wouter Peter Nouwen. In 1634 verkreeg hij de beneficies van de Lambertuskapel. Jennen Wilms de With kocht in 1632 een oude hofstad met boomgaard liggende in de Kleine Westerwijk. Peter Jan Wouter de With verkreeg in 1660 land en groes de Verbrande Steede gelegen in de Westerwijk.

Anthonis de With, wellicht de bouwer van de latere Eksterhoeve in 1668, bezat op de Kleine Westerwijk een brouwerij en was schepen in Hilvarenbeek. Zijn dochter Cornelia de With trouwde op 5 maart 1669 in de Beekse kerk met Jacob Adriaen Hoosmans. Hij was op 24 april 1611 gedoopt als zoon van de Goirlese bierbrouwer Adriaen Jan Hoosmans. Jacob Hoosmans werd op 17 september 1681 in Beek begraven. Uit dit eerste huwelijk werd rond 1670 Jan Jacob geboren.
De brouwerij in de Cleyn Westerwijck werd in 1683 genoemd. Op 11 januari erfden Aert, Cathalijn en Cornelia, drie kinderen van Anthonis Janse de With, een huis met hof en brouwerij met een aantal percelen zaai- en weiland in de Kleine Westerwijk. Weduwe Cornelia de With hertrouwde op dinsdag 27 juli 1683; nu met Jan Peter Maes uit Moergestel. Op 1 april 1693 verkocht Cathalijn Anthonis de With, weduwe van wijlen Huybregt Wustenburgh, haar aanstede aan haar zwager Jan Peter Maes. De helft van de benedenkamer, opkamer, kelder en schuur behield zij voor zichzelf. De koper diende jaarlijks een loopse gerst en twee loopse rogge te leveren aende leverschuere tot behoef van’t Groot Gasthuis tot ’s Hertogenbossche.

Gezien de belendingen moet het in 1830 hier het huis en erf betreffen van Ansem van Dijk. Op die Kadastrale Kaart is het sektie C nummers 877 en 877A. Op 9 januari 1953 kreeg J.C. van Dijk vergunning om de oude hoeve aan de Kleine Westerwijk geheel te verbouwen. Later veranderde B. de Kok op 17 september 1987 de boerderij in café/restaurant/woonhuis ‘In d’ Ekster’. Daarna stond het bekend onder de naam ‘De Buitenwereld’. Nu is het goed toeven op de Eksterhoeve aan het oude nog bestaande gemeyntje … van de Kleine Westerwijk.

Vergelijkbare berichten