Een oude hoeve en een nieuw gepland kanaal in 1878

Het gezin van Piet de Punder bewoonde de boerderij op de Lage Haghorst op B nr. 4

Omstreeks 1660 boerde Hendrik Jan Jans op de hoeve op de Lage Haghorst waar nu familie Vermeer woont. Blijkbaar stond er nog een huisje vlakbij. Het verpondingsboek van 1681 geeft aan dat er bij de boerderij nog een ‘aangelag’ hoorde daer Mathijs Jan Antonis op woont is groot 1 loopse 2 roeden. Hendrik betaalde het behoorlijke bedrag van 12-4-14 gulden aan onroerend goed belasting. Het Collectboek der Verpondingen van 1718 geeft Antonis Joosten als bewoner. In 1735 was Jan van Spreeuwel eigenaar van de hoeve. De dochter van Jan van Spreeuwel, Antonetta genaamd, trouwde op 7 januari 1753 in Diessen met Adrianus Laurens de Cort. Deze Adrianus was op 12 september 1726 op de Haghorst geboren als zoon van Laurentius Henricus de Cort en Adriana Adriani Bressers. Adriaan was een grote boer geworden.

Volgens de ‘Lijst van hoorngeld en bezaaide landen’ bezat hij 46 loopse en 6 hele en 1 half beest. Het gezin De Cort-Van Spreeuwel kreeg acht kinderen: Adriana, Johannes, Maria, Laurentius, Henrica, Maria Catharina, Johanna en Norbertus Adriaan. Zoon Laurentius zou pachtboer op Mijntjeshoef worden. De jongste zoon Norbert, die gehuwd was met de Esbeekse Adriana Paulus Hagen, erfde de hoeve in december 1810. Op 17 september 1844 deelden de drie kinderen De Kort de nalatenschap. Zoon Paulus verwierf de woning en de stal met erf en de helft in de schop en de halve tuin scheidende op de pad. Hendrikus de Kort erfde alle vruchten en de oogst op het veld. Hij kreeg verder de drie koeien, de hoge en lage kar, de ploeg en de eg en alle verdere bouwmansgereedschappen. Op 19 oktober 1872 kwamen de zeven kinderen van Paulus de Kort ’s middags om 7 uur in herberg van Jan van Helvoirt te Diessen om de erfenis te delen.

Hendrik Peeters kocht de hoeve en hij kreeg daar drie kinderen. Zijn zoon Antonius kreeg geen opvolgers voor zijn boerderij. Hij bouwde een mooi nieuw huis aan de huidige Julianastraat in Diessen, waar later de schoolmeester Loonen zou gaan wonen. De opvolger in de boerderij op de Lage Haghorst op B-4 was de Zeeuw Piet de Punder. Later woonde er nog familie Van Bavel en een aantal jaren geleden werd de boerderij geheel gerenoveerd door familie Vermeer. In 1878 vond de Diessense raad dat het beter was dat het nieuwe ‘scheepvaartkanaal’ dichter bij Diessen kwam te liggen. Dan zou er een brug en een losplaats bij het Heistraatje voor het huis van Paulus de Kort komen met nog een brug in de weg van Diessen naar het Broek. In 1890 wilde de gemeente Diessen zelfs een veel hogere bijdrage leveren, indien het geplande kanaal ten zuiden van de boerderij van Hendrik Peeters zou komen. Maar raakte men met die ‘goede Diessense raad’ op de Haghorst niet … tussen wal en schip?

Vergelijkbare berichten