Een oude hoeve op de Lage Haghorst uit 1681

In de boerderij woonden de families Van Gool, Bosmans, Reyrink en Van de Bruggen

Jan Hendrik Vingerhoets was gehuwd met Margreta, dochter van Jan Rijken. Zijn broers, Pauwels, Andries, Aert en Huybrecht boerden ook op de Haghorst. Op 18 december 1681 verkocht Vingerhoets de hoeve op de Lage Haghorst aan het Koeweistraatje, in het oosten begrensd door de Gemeynte, aan Jan Willem Peter van den Bor alias Blom. De gekochte boerderij betrof een aenstede bestaende in huisinghe, schuere, hoff ende erve groot 9 loopse. Daarbij hoorde ook nog akker de Gogh en een stuk heide en weide van 7 loopse naast het Benefitie Velt van Maria Magdalena, een oud geestelijk goed van de Diessense kerk. Ten zuiden van de boerderij stond de eeuwenoude geheel omgrachte Mijntjeshoef voorheen ‘Slot Emerle’ genoemd.
Een aantal jaren eerder, op 6 januari 1667, had Jan Willem van den Bor al een boerderij in die buurt verworven. Hij kocht die van de kinderen van Jan Jasper van Dommelen, die gehuwd geweest was met Anneken Dirck Peter Wouter Otten (later Van Mol). Dochter Adriana trouwde op 19 februari 1691 met de Diessense timmerman Huybert Lamberts Moonen, die op 7 mei 1653 aldaar werd gedoopt. Huybert stierf op 11 maart 1733 op de Leege Haghorst.

Hun kinderen heetten Maria en Jan. Maria werd gedoopt op 2 december 1696 en reeds vier jaar later in Diessen begraven. Zoon Jan werd gedoopt op 17 maart 1693. Jan Huybert Moonen trouwde op 20 november 1722 met Catharina Gerit van Osch. Zij gingen niet op hun boerderij op de Haghorst wonen maar in Diessen aan de westkant van het Groot Laar, waar zij onder andere een winkel dreven: een huysinghe met coetsen en schappen. Daar de vrouw van Jan Moonen reeds in 1728 stierf huwde hij voor de tweede keer met Elisabeth Jan Peter uit Hulsel. Bij haar kreeg hij vier kinderen. Uit het eerste huwelijk werden drie kinderen geboren: Adriana, Gerrit en Adriaan. Adriana stierf reeds als kind zijnde. Zoon Adriaan, geboren op 15 maart 1727, erfde de hierboven vermelde boerderij op de Haghorst. In 1756 verkocht Adriaan de hoeve aan zijn broer Gerrit Jan Moonen en verhuisde naar Elshout. In 1763 keerde hij terug en vestigde zich allereerst in Diessen aan het Laar en in 1772 kocht hij een huisje aan den Heuvel.

Bovengenoemde tweede zoon Gerrit Jan Moonen was geboren op 15 november 1724. In september 1751 huwde hij Antonetta Meulenbroecx. Uit dit eerste huwelijk werd dochter Johanna op de Haghorst geboren. Zij overleed daar ongehuwd op 15 januari 1796. Gerrit Jan Moonen hertrouwde met Helena Willems. Uit dit huwelijk werden twee dochters geboren: Antonetta en Catharina. De boerderij aan de Beneficiestraat werd gepacht door Peter van de Ven. Later in 1828 bezat Hendrik van Gool de boerderij en het betrof toen sektie A nummer 737. De volgende bewoners waren achtereenvolgens: de families Bosmans, Reyrink en Van de Bruggen. Eerder op 30 september 1780 werd abrupt de pacht opgezegd want Peter van de Ven vertrok naar het Hoogeind in Esbeek. Maar zijn er veel later niet meer ondernemers met veel bombarie halsoverkop uit die omgeving van de Haghorst … naar Esbeek en Beek vertrokken?

De boerderij (zie boven) in 1830 aan het Koeweistraatje (links) en de Beneficiestraat op de Lage Haghorst

Vergelijkbare berichten