Kroniek van de verdwenen Beekse hoeve de Stappen uit 1600

Op deze plaats op de hoek Kromstraat/Gelderstraat stond in 1600 hoeve de Stappen

De kinderen Verrijth bezaten in 1657 een geabandonneerde hoeve bij den Stap ‘opt scheiden van het Hooge en Leghe Spulle neven de voetpad oost en zuid de Gebuerstraet (=Kromstraat) van het Spulle’. In 1675 was het huis de Staphoeck ‘afgebroken ende vernietigd’. Jan Jan Goossens verkocht in 1726 schaarhout op de Stappen. Jan Middegaels liet in 1749 van zijn huis en hof de Stappen ¼ deel na groot zeven loopse zuid de Cromstraet en noord Peter Otten. Adriana Middegaels, zij was begijntje op het Klein Begijnhof te Brussel, verkocht in 1753 haar boerderij genaamd de Stappen groot 20 loopse, oost een Straatje en zuid de Gemene Weg. Servaes Goossens kocht in 1759 boerderij de Stappen groot acht loopse oost een Straatje, zuid de Gemene Weg, west Peter Bosmans en noord Peter Otten. De stede aan de Stappen van Servaes Goossens in 1777. Servaes Goossens liet in 1779 zijn boerderij de Stappen groot acht loopse na oost een Voetpad en zuid de Cromstraet. Jan Brokken moest in 1784 het ‘Straatje aan de Stappen’ heimen. Op 29 mei 1790 verkocht Willem Pijnenburg, namens de juffrouwen Van Gestel uit Den Bosch, het huis de Stappen.

‘De Gezwooren Landmeter’ Jan Baptist Adam begon met het ‘Opmeten der Teullanden’ op maandag 16 januari 1792 ’s morgens om 9.00 uur met de hertgang de Vrijthof aan de Stappen aan de Esbeekse Baan. Jan Wilborts moest in 1792 het Straatje aan de Stappen dat door de akkers naar het dorp loopt vegen. Land, groes en houtwas de Stappen, nummer 202 en 204 in 1794. In 1798 liet Johanna Bosmans ¼ deel na van de boerderij de Stappen groot acht loopse oost een Voetpad en zuid de Kromstraat. Margaretha Berkhout, de weduwe van Pieter Bouwens van Kasteel Groenendaal, kocht in 1798 van de kinderen Bosmans uit het huis de Sonne aan de Markt het huis met hof, schop en bakhuis genaamd de Stappen groot acht loopse zuid de Kromstraat en oost een Voetpad. De vermogende heer en secretaris Willem Pijnenburg verkocht in 1799 huis, schuur, schop, turfschop en bakhuis de Stappen. Vervolgens nog het zaailand de Stappen ’tot de Baakens toe of de Lange Voren’, zuid een Weg, west de Gemene Baan en oost de Garst Akker en Garst Dries of Korte Voren.

Margaretha Berkhout van kasteel Groenendaal kocht in 1801 de akker de Stappen of de ‘Joordens Stede’ groot twee loopse oost de Gemene Weg en zuid een Weg. De kinderen van Peter Hesselmans moesten in 1805 de Stappen heimen. Hendrik Peter Hendrikx kocht in 1810 de ‘Biegilde Akker’ aan de Stappen oost Pieter Bouwens, zuid Peter van Hees, west Jan Verheggen en noord Bartel van de Sande. Jan Anthony Ardesch, hij was net eigenaar geworden van Kasteel Groenendaal, kocht in 1810 boerderij de Stappen oost een Voetpad, west het Biegilde en noord Peter van Hees. Jacobus Klessens werd in 1819 eigenaar van boerderij de Stappen. Het Kadaster gaf in 1830 Jacobus Willem Klessens weer als eigenaar van de Stappen op sectie D nr. 1107 zuid de Straat, oost een Voetpad en west het Biegilde en de Armen. Mede door toedoen van de Esbeekse pastoor Jurgens werd in 1889 een begin gemaakt met de aanleg van een nieuwe keiweg van Beek naar Esbeek.

In 1920 wilde de gemeente een barak voor tien personen bouwen aan de Esbeekseweg voorbij de Stappen die werden belast met het toezicht op vreemdelingen. Jan van de Broek bouwde in 1923 een nieuwe boerderij schuin tegenover de Stappen op de voormalige akker de Knollenburg van Jan Adriaan Elings, nu ‘Boerderij ’t Schop’. In november 1925 maakten de boeren Van de Broek, Van Gestel en Kiemeney, allen naburen van de Stappen, ernstig bezwaar tegen de komst van een door de gemeente gepland woonwagenkamp op een akker van P. van Kiemeney. Vooral de Esbeekse Steenoven trok bij monde van de directeur Antoon van Dijk schriftelijk fel van leer en vond het toekomstige kamp een steen des aanstoots. Hij klaagde steen en been omdat hij deze buren totaal niet vertrouwde: kolen, paardevoer, gereedschappen rondom alles ligt hier voor het vatten! Jan Cornelis van de Broek kocht op 22 augustus 1928 uiteindelijk het ‘oud woonwagenkamp’ van de gemeente aan de Esbeekseweg, vermoedelijk de oude ‘Kruisakker’. In feite vormt de Stappen nog steeds de overgang tussen het Laag Spul en het Hoog Spul. In deze laatste herdgang lag een van de oudste middeleeuwse Beekse leengoederen. Om al die oude Beekse leengoederen goed in beeld te krijgen, moeten we nog wel enkele … ‘archivalische stappen’ nemen!

Vergelijkbare berichten