Messentrekkerij in café Den Hemel op kermiszondag 1908

Goirlese vrouwen rustten uit bij den Hemel tijdens een boerenovertrek in 1939

Toponiemen met het element ´hemel´ waren in onze gemeente erg talrijk. De N-269 loopt nu dwars over het Hemelrijck van Peter Bruers uit 1585. Sebastiaan van Spreeuwel bezat in 1656 de Hemelacker op de plaats waar nu het Esbeekse industrieterrein ligt. Boudewyn van de Berge had in 1530 in Baarschot het Hemelrijck in eigendom. De kinderen Roozen verkochten in 1897 in Diessen een boerderij aan het Groot Laar met het Hemeltje. Verder kende men in de Annanina´s Rust de Hemelberg. Richting Goirle lagen ook percelen met de naam ´Hemel´. Geertruy van de Louw uit Goirle liet in 1763 de weide de Hemel in de Vosrijt aan de Gemeyne Weg na en Abraham van Velzen uit Tilburg kocht in 1770 de Hemel aan de Wijningsvoortse Dijk. De naam van de bekende Beekse herberg den Hemel komt van een beemd en een akker ter plaatse. In 1701 erfden de kinderen Sebregts de beemd de Hemel oost de Gemeyne Straat (nu Tilburgseweg) en Jan Baptist de Graaf bezat in 1734 het land de Hemel. De betekenis is ironisch bedoeld: een stuk onvruchtbaar land van slechte kwaliteit.

In 1801 was Wouter Hamers de bewoner van de boerderij en de uitbater van de herberg. Op zondag 18 oktober was Nicolaas Hoosemans te gast in die herberg aan het Raak. Deze Beekse boer en dagloner was op 26 februari 1797 getrouwd met de Diessense Maria van den Nieuwenhuijsen. Ook was Jan van Oirschot, de dienstknecht van de weduwe Hendrik Huijbregts, aanwezig. Deze twee kregen hooglopende ruzie, waarbij Hoosemans het onderspit zou delven. Hij werd door Van Oirschot behoorlijk met een mes toegetakeld. De Beekse dorpsarts Francis de Lang werd opgetrommeld en hij verbond bij Nicolaas behalve een snijwond aan zijn hand nog twee flinke hoofdwonden. Maar het kon nog erger in den Hemel!

De oudst bekende verwijzing naar de herberg met die naam dateert uit 1805. In dat jaar erfde de bierbrouwer Adriaan Goossens de ‘Peter van Doremalen Aanstede’ groot 14 loopse en gelegen aan het Raak oost en noord de Gemeyne Straat. Wellicht heeft hij daarna de naam ‘Den Hemel’ aan de herberg gegeven. Zijn zoon Antonie verkocht in 1854 huis, stal en schuur den Hemel. Sinds 1881 geschiedden de heideverpachtingen van de gemeente niet meer ter plaatse maar in de herberg ‘Den Hemel’ van Adriaan van Korven. Op 23 september 1907 werd het Tramstation bij ‘Den Hemel’ geopend. Bijna een jaar later zou het daar met Beekse kermis flink ‘ontsporen’. Er ontstond een hevige steekpartij met messen tussen vier Goirlenaren en acht Bekenaren. Sjefke S. zou de zware verwondingen niet overleven en op 15 juli werd deze Goirlese kermisganger ‘gehemeld’. Na de grote brand van 1922 bij Horrevorts was het opnieuw raak tijdens Goirlese kermis in 1945. Zal het daar ooit boteren tussen ‘Gool en Beek’ … aan het ‘Raak’?

Vergelijkbare berichten