Nieuwe hoeve gebouwd in 1768 op de Haghorst

De boerderij van Van Dijck tussen de brug en de kerk werd in de jaren '60 gesloopt

De kinderen van de familie Meulenbroecx op de Haghorst hadden op 12 december 1767 voor de Beekse schepenen laten beschrijven hoe zij hun totaal vervallen boerderij opgeknapt wilden hebben. Het grote karwei werd ingezet door Cornelis Moonen, de bekende meester-timmerman uit het Diessense Lurinks Eynd. Toch zou Jan Paulus Andriesse het omvangrijke project gaan klaren voor f 30,-. De aannemer Andriesse moest het nieuwe huis even breed en hoog bouwen als het oude, tien voeten van de schuur. Bovendien diende hij nog een gebouw neer te zetten, twaalf voeten van de schuur met een oversteek van vijf voeten. Hierop zou hij de oude zolderribben plaatsen met daarop de schelft. Aan de westkant kwam een kelder met zolder van ribben en een deurgebint met deur. In het huis werd een deurgebint met bovenraam geplaatst om ligt te scheppen. Naast de deur kwam een ‘glasraam’ in de weegt (lemen wand).

Nadat de gebinten gesteld waren, veelal werden de oude hergebruikt, plaatste men de deurgebinten en ramen. Daarna werden de ‘weegten’ gemaakt, waarna de kapgebinten gezet werden. Verder moesten de volgende werkzaamheden aan de boerderij worden verricht:
– tussen stal en keuken een weegt;
– tussen stal en schuur een weegt met plaaten en weegtstijlen en riggelen;
– tussen elke weegt een deurgebond en deur;
– twee stal deurgebonden, negen voeten en vier duimen breed, met twee deuren (potstal);
– tien kapgebonden onder het dak, 2½ voet uit elkaar;
– het huis even breed als het oude huis;
– de wurmen achter op het huis schuins op malkanderen;
– de oude op de nieuwe worm daer het spant op moet komen;
– een bedstede in de keuken en in de kamer;
– een sult met toebehoirten;
– achter in de weegt een deurgebond om naar buiten te gaan.

Voor februari 1768 moest het werk opgeleverd zijn. Het betrof hier de boerderij van Van Dijck, met Van Nunen als laatste huurder, die tot in de jaren ’60 links voor het kanaal stond.

Het interessante is het feit dat de boerderij nog geheel in ‘vakwerk stijl’ werd opgebouwd. De familie Meulenbroecx komt in de archieven wel vaker voor in verband met verkoop van boerderijen. Dat was het geval in 1708, 1712, 1715 en 1742. In dat laatste jaar verkochten ze een boerderij aan Paulus van de Meijs. Dat was de boerderij waar later familie Linnemans boerde. De oudst bekende Meulenbroecx is Jan Jan Lemmens Meulenbroecx, die in 1679 getrouwd was met Anneken Jan Scheijven uit de Haghorst. Op 29 juni 1691 verklaarden Jacob en Jenneken Herberts dat ze een gedeelte van de schuld aan Jan Meulenbroecx, namelijk 50 van de 100 gulden, hadden afgelost. De akte werd gepasseerd voor de toenmalige Diessense notaris Francois Sibben alias Sebrechts. De hoeve van Meulenbroecx uit 1768 was zeker geen ‘starterswoning’! Moeten we daarvoor trouwens ook niet naar … de Welder?

Vergelijkbare berichten